Gmina Rytro

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2027A zlok. Góra Cycówka, gm. Rytro. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.54.2022 z dnia 16.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :TSR Rytro zlok. w m .Rytro g. Cycówka dz. nr745/4, gm. Rytro- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57136 Rytro (26136 KNO_RYTRO_CENTRUM) zlok. w m. Rytro, Góra Cycówka - Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.8.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2027_A zlok. w m. Rytro - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • TSR Rytro w m. Rytro - Emitel. Znak: ORL-I.6221.36.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: TSR Rytro w m. Rytro - Emitel. Znak: ORL-I.6221.36.2020
 • Zgłoszenie instalacji 57136 RYTRO

redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 | 08:01