Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz CZERNIEC

Zadania / obowiązki Inspektora Ochrony Danych:

 1. Prowadzenie ewidencji zasobów informacyjnych
 2. Prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 3. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu przepisów i procedur regulujących zabezpieczenie, ochronę danych osobowych
 4. Prowadzenie rejestru umów zawierających klauzule powierzenia przetwarzania danych osobowych
 5. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 6. Prowadzenie rejestr kategorii czynności przetwarzania danych
 7. Prowadzenie rejestru udostępnień danych osobowych
 8. Przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa przetwarzanie danych osobowych
 9. Dokonanie analiz ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych
 10. Dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony adekwatnych do wyników analizy ryzyka
 11. Ocena skutków przetwarzania danych (dla zbiorów o dużym ryzyku naruszenia)
 12. Obowiązek udzielania informacji na wszelkie pytania osób, których dane osobowe są przetwarzane
 13. Zapewnienie realizacji praw osób do „bycia zapomnianym”
 14. Współpraca podczas realizacji umów w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych
 15. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 16. Informowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o incydentach

 

data publikacji: 2018-06-08 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-08 | 11:48