Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Kierownik: Janina NIEĆ

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań należy w szczególności:

  1. prowadzenie Kancelarii Tajnej,
  2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
  4. bezpośredniego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  5. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
  6. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  7. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów,
  8. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
  9. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony informacji niejawnyc,
  10. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Pionu Ochrony.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-06 | 14:02
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-06 | 14:02