Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor Wydziału: Jacek MALECZEK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. rejestracja pojazdów,
 2. czasowa rejestracja pojazdów,
 3. wpisywanie adnotacji do dowodów rejestracyjnych pojazdów,
 4. wydawanie kart pojazdu,
 5. kierowanie na dodatkowe badania techniczne,
 6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
 7. wydawanie decyzji w sprawach nadania i nabicia numeru na nadwoziu i silniku pojazdu oraz wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
 8. wyrejestrowywanie i czasowe wyrejestrowywanie pojazdów,
 9. wydawanie praw jazdy,
 10. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 11. przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych o uprawnieniach,
 12. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania,
 13. kierowanie na :
  a.badanie lekarskie,
  b.badanie psycholgiczne,
  c. kurs reedukacyjny
 14. przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
 15. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 16. cofanie prawa jazdy,
 17. przywracanie prawa jazdy,
 18. przeprowadzania egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówkami,
 19. upoważnianie przedsiębiorstwa komunikacji publicznej do przeprowadzania egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem,
 20. powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kat. T,
 21. prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 22. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców – sprawowanie nadzoru,
 23. prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie im legitymacji,
 24. wydawanie upoważnienia dla stacji kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych,
 25. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 26. cofanie uprawnień stacjom kontroli pojazdów i diagnostom,
 27. wydawanie imiennych uprawnień diagnosty do dokonywania badań technicznych pojazdów,
 28. wydawanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 29. wydawanie,  zmiana i cofanie zezwoleń na krajowy transport drogowy osób,
 30. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne,
 31. wydawanie wypisów z licencji i zaświadczeń,
 32. kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne,
 33. uzgadnianie wydawania zezwoleń na krajowy transport drogowy osób dla linii regularnych i regularnych specjalnych,
 34. współdziałanie z organami administracji rządowej, prokuraturą, policją, komornikiem sądowym, urzędem skarbowym oraz z towarzystwem ubezpieczeniowym w sprawach z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia,
 35. udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących podstawowych zakresów zadań komórek organizacyjnych Starostwa oraz organów Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 36. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2022-04-22 | 12:35